zsűri szabályzat

1. A zsűri összetétele

1.1 A versenyprogramokat 5-5 fős nemzetközi zsűri értékeli, közülük egy fő a zsűri elnöke. A nagydíjas versenyt a teljes zsűri értékeli, a Művészeti Bizottság egy tagjának vezetésével.
1.2 A zsűrik összetételét a verseny Művészeti Bizottsága határozza meg. Munkájukat egy-egy zsűrititkár segíti.
1.3 A nemzetközi zsűri tagjai munkájukat kötelesek a Versenyfelhívás szabályai szerint végezni. Tisztázatlan kérdések esetén a Művészeti Bizottság állásfoglalásai az iránymutatóak.

2. A zsűri munkája, pontozás

2.1 A zsűri első, alakuló ülésén a Versenyigazgató ismerteti a versenyfelhívásban rögzített verseny- és zsűriszabályokat.
2.2 A zsűri az elbírálásnál, a pontozásnál a következőket veszi figyelembe:
a) partitúrahűség
b) énekkari hangzáskultúra
c) művészi megvalósítás
A pontozás során a kötelező művek és a szabadon választott műsor előadása az összpontszám 50-50%-át teszi ki. Egy-egy zsűritag a kötelező művekre 1-10, a szabadon választott művekre ugyancsak 1-10 pontot adhat. A szabadon választott műsor pontszáma az egyes művekre adott pontszámok átlagaként számítódik. Így zsűritagonként összességében max. 20 pont érhető el, mely a teljes, ötfős zsűrit tekintve max. 100 pont. A zsűritagok maximálisan 1 tizedesjegyet alkalmazhatnak (tehát lehet pl. 8.5, de nem lehet 8.75), a pontszámot az egyes kórusok szereplése után azonnal kötelesek megállapítani és a pontozólapon rögzíteni.
2.3 A megadott műsoridő túllépése a megszerzett összpontszámból megkezdett percenként 1 pont levonást jelent. A megadott minimális műsoridőt el nem érő kórusok összpontszámát percenként szintén 1 pont levonás terheli.
2.4 Pontozás és díjazás:
A kórusok az elődöntőben megszerzett pontszámaik alapján juthatnak a döntőbe. A döntőbe jutás feltétele min. 70 pont megszerzése. Az elődöntő pontszámai nem nyilvánosak. Az énekkarok az elődöntőben megszerzett pontjaikat nem viszik magukkal a döntőbe.

A díjazás a döntőben szerzett pontszámok alapján történik.

I. díj nem adható ki 85 pont alatt
II. díj nem adható ki 80 pont alatt
III.díj nem adható ki 75 pont alatt

Megosztott díjak kiadása nem lehetséges. A zsűri kivételes esetben azonos, teljes értékű (ex aequo) díjakat is javasolhat, ha az azonos díjra jogosult két kórus összpontszáma közötti különbség kevesebb mint egy (1) egész pont. A díj kiadásáról a Kórusverseny Igazgatója dönt.

A verseny végén a zsűrielnökök tájékoztatják a karnagyokat énekkaruk művészi teljesítményéről.

3. Nagydíjas verseny

A nagydíjért folyó versenyben a versenyfelhívásban közölt feltételekkel vehetnek részt az énekkarok.
Nagydíjas versenyt legkevesebb 3 kórus jelentkezése esetén rendezzük meg.
Az elbírálásnál ugyanazokat a szempontokat kell figyelembe venni, amelyek alapján a versenykategóriáknál a zsűri értékelt.
A nagydíjról a zsűri titkos szavazással hozza meg döntését, érvényes döntéshez abszolút többség szükséges. A nagydíjat – amennyiben a verseny megrendezésre kerül – ki kell adni.

4. Különdíjak

A különdíjakra a zsűritagok véleménye alapján a zsűrik elnökei tesznek javaslatot. A különdíjak odaítéléséről a Művészeti Bizottság dönt.

5. A zsűri valamennyi döntése végleges és megfellebbezhetetlen.