versenyfelhívás

Debrecen, 2020. július 8-12.

Debrecen Megyei Jogú Város 2020. július 8–12. között huszonkilencedik alkalommal rendezi meg a Bartók Béla Nemzetközi Kórusversenyt és Folklórfesztivált.

A Kórusverseny alapítója, örökös tiszteletbeli elnöke:
Gulyás György

A Kórusverseny elnöke:
Komolay Szabolcs

Művészeti Bizottság:
Csemiczky Miklós
Somos Csaba
Szabó Sipos Máté
Török Ágnes


Igazgató:
Balogh József

Logisztikai igazgató:
Bódor Edit

Művészeti menedzser:
Tóth Zsófia

Logisztikai menedzser:
Korponai Tibor

A Kórusverseny szervezője:
Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft.

1. A verseny céljai

• Kortárs kórusművek bemutatása, értő és meggyőző előadása
• A magas színvonalú társas éneklés és vokális népzene népszerűsítése
• A kortárs zene és a közönség kapcsolatának elmélyítése, a kóruszene értékeinek széleskörű megismertetése
• A különböző nemzetiségű alkotók és kórusművészek találkozásának elősegítése
• Debrecen város kulturális gazdagságának nemzetközi népszerűsítése

2. A részvétel feltételei

A Bartók Béla XXIX. Nemzetközi Kórusversenyre amatőr és hivatásos énekkarok egyaránt jelentkezhetnek. Egy kórus legfeljebb két kategóriában indulhat, emellett a folklórfesztivál rendezvényein is részt vehet.
Azok az énekesek, akik több kórusnak is tagjai, azonos kategórián belül csak egy együttesben léphetnek fel. A kórusok az alábbi kategóriákban nevezhetnek, a megadott létszám- és életkori határok között:

KategóriákKorhatárLétszámok
GyermekkarokFelső korhatár: 15 év* (2005. július 8. után születettek)max. 50 énekes
Ifjúsági kórusok Felső korhatár: 21 év* (1999. július 8. után születettek) Ifjúsági egynemű karok: max. 50 énekes
Ifjúsági vegyeskarok: max. 50 énekes
Egyneműkarok
(Női- és férfikarok)
Nőikarok esetén alsó korhatár: betöltött 18. év
(2002. július 8. előtt születettek)
max. 40 énekes
Énekegyüttesek, KamarakórusokÉnekegyüttesek: max. 12 énekes
Kamarakórusok: 16-24 énekes
Vegyeskarokmin. 25 max. 50 énekes

*a kórus létszámának 10%-a lehet legfeljebb 1 évvel idősebb

A Művészeti Bizottság fenntartja a jogot, hogy háromnál kevesebb jelentkező együttes esetén az adott kategória versenyének megrendezésétől eltekintsen.

3. A verseny rendje

A verseny során kizárólag a cappella művek hangozhatnak el. Fordulónként egy műben használható hangolatlan ütőhangszer, amennyiben az a mű szerves részének tekinthető, és a beküldött partitúrában szerepel. Ebben az esetben is szükséges a Művészeti Bizottság előzetes jóváhagyása. (Ez a szabály nem vonatkozik a nagydíjas versenyre. lásd: Versenyfelhívás 5. fejezet).
A verseny elődöntőből és döntőből áll. Mindkét fordulóban egy kötelező művet, valamint szabadon választott művekből összeállított műsort kell előadni. A műsort mindkét fordulóban az előírt kötelező darab előadása nyitja, melyet a szabadon választott művek követnek. (A műsor időkorlátairól a Versenyfelhívás 3.3 pontja rendelkezik.)

3.1 Kötelező művek:

Minden kategóriában és fordulóban egy-egy magyar szerző kórusművét kell megszólaltatni.

Megjegyzés: a szerző nevére kattintva információkat szerezhet a kórusműről!


Gyermekkarok

ElődöntőKocsár Miklós: Csili-csali nóták
II. Áll a ladik… III. Birka-iskola
(Universal Music Publishing EMB – 8547)
DöntőTerényi Ede: „…cum dulci jubilo”
(Grafycolor)


Ifjúsági kórusok

Ifjúsági egyneműkarok
ElődöntőBartók Béla: Bánat (EMB 1757)
DöntőAndorka Péter: Laudate Dominum
(Universal Music Publishing EMB – 14942)

Ifjúsági vegyeskarok
ElődöntőOrbán György: Nunc dimittis (Ars Nova – AN051)
DöntőPertis Jenő: Három szerelmes vers
I. Nehéz szívem II. Altató


Egyneműkarok

Nőikarok
ElődöntőKarai József: Hodie Christus natus est
(Akkord – A-K 102)
DöntőGyöngyösi Levente: Missa Lux et Origo
Sanctus (Kontrapunkt – K-0146)

Férfikarok
ElődöntőSzokolay Sándor: Három epigramma régi stílusban
Universal Music Publishing EMB – 13483
DöntőBartók Béla: Székely dalok – 2., 3., 4. tétel
Editio Musica Budapest (4675)


Énekegyüttesek

ElődöntőHorváth Márton Levente: Nunc dimittis (Kontrapunkt K-0080)
DöntőTóth Péter: Trois beaux oiseaux du paradis (Kontrapunkt K-0218)


Kamarakórusok

ElődöntőMeskó Ilona: Vivat, crescat, floreat!
(Universal Music Publishing EMB 14826)
DöntőVajda János: Jubilate Deo


Vegyeskarok

ElődöntőOtt Rezső: Romeo’s Farewell
(Universal Music Publishing EMB – 15049)
DöntőCsemiczky Miklós: Deus creator omnium
(Ars Nova – AN017, Sulasol – S0998)3.2 Szabadon választott művek

A műsor összetétele

Az elődöntő és a döntő szabadon választott műsorának egyaránt 1945. szeptember 26. (Bartók Béla halála) után keletkezett kórusművekből kell állnia. Kivételt képeznek a névadó, Bartók Béla kórusművei, melyeket keletkezési idejüktől függetlenül műsorra lehet tűzni.
Mindkét fordulóban kötelező legalább egy 1990 után keletkezett kompozíció előadása. Amennyiben a kórus 2015. január 1. után keletkezett művet is bemutat, automatikusan részt vesz a kortárs művek legjobb előadásáért adható különdíj versenyben. (lásd: Versenyfelhívás 6. fejezet)
A kórusok szabadon választott programjában szerepeljen külföldi (hazájuktól eltérő országból származó) szerző alkotása is.
Törekedni kell arra, hogy a szabadon választott program sokoldalúan mutassa be az énekkar felkészültségét.

3.3 A műsor időkorlátja

A szabadon választott program tiszta műsorideje (taps, átállás, átrendezés nélkül) mindkét fordulóban
• gyermekkarok, ifjúsági kórusok, egyneműkarok és énekegyüttesek esetében: minimum 8 perc, maximum 10 perc lehet,
• kamarakórusok és vegyeskarok esetében: minimum 10 perc, maximum 12 perc lehet.
A kötelezően előírt művek előadásának műsorideje nem számít bele a fent jelzett időhatárokba. (Lásd még: Zsűriszabályzat 2.3)

3.4 Egyéb rendelkezések

3.4.1. A kórusok a kötelező művek partitúráit jelentkezésük elfogadása és a regisztrációs díj beérkezése után a fellépő létszámuknak megfelelő példányszámban kapják meg.
3.4.3. Felhívjuk szíves figyelmüket a szerzői jogokkal kapcsolatos kötelezettségekre. Az előadott művek szerzői és kiadói jogainak vonatkozásában minden kötelezettség a kórusokra hárul. Ilyen irányú jogsértés felmerülése esetén a rendező szerv felelőssége kizárt.
3.4.4. A kötelező és a szabadon választott műveket eredeti hangnemben kell énekelni.
Kivételek:
• a szerző által készített más hangnemű változat,
• a szerző erre utaló utasítása, vagy írásbeli engedélye.
Ilyen esetekben a zsűrit előzetesen tájékoztatni kell, mellékelve a szerzői utasítást, illetve az eltérő partitúra változatot.
3.4.5. A kórusversenyen énekelt műveket eredeti nyelven, vagy hivatalosan kiadott fordításban kell bemutatni.
3.4.6. Az elődöntő szabadon választott művei, vagy azok már előadott tételei nem mutathatók be ismét a döntőben. Amennyiben a kórus két kategóriában is indul, a szabadon választott műsorokban nem énekelhetők azonos művek, tételek.
3.4.7. Az énekkarok fellépési sorrendjét a Szervező Bizottság előzetes sorsolással dönti el.
3.4.8. A jelentkezéssel egyidejűleg beküldött és elfogadott műsor módosítására 2020. március 1-ig van lehetőség. A Művészeti Bizottság dönt a módosított műsor elfogadásáról.
3.4.9. Kérjük a karnagyokat, hogy maximálisan vegyék figyelembe a Verseny nagy múltú énekesi hagyományait, és kerüljék az olyan darabok műsorra tűzését, melyek túlzó mértékben élnek az akusztikus effektusok és a különféle látványelemek használatával.

4. Versenydíjak

GYERMEKKAROK, IFJÚSÁGI KÓRUSOK
I. díj – 1.200 €
II. díj – 1.000 €
III. díj – 800 €
EGYNEMŰKAROK, ÉNEKEGYÜTTESEK / KAMARAKÓRUSOK
I. díj – 1.400 €
II. díj – 1.200 €
III. díj – 1.000 €
VEGYESKAROK
I. díj – 1.600 €
II. díj – 1.400 €
III. díj – 1.200 €

5. A Bartók Béla XXIX. Nemzetközi Kórusverseny Nagydíja

A Kórusverseny Szervezőbizottsága versenyt hirdet a Bartók Béla XXIX. Nemzetközi Kórusverseny Nagydíjára
A Nagydíj összege: 2.000 €

A nagydíjas kórus karnagya 500 € karnagyi különdíjban részesül, és meghívást kap a 2022. évi Bartók Béla XXX. Nemzetközi Kórusverseny zsűrijébe.

A nagydíjas versenyen a kategóriájukban első helyezést elért kórusok vehetnek részt. Ha az I. helyezett nem kíván indulni, vagy a zsűri I. díjat nem adott ki, a II. helyen végzett kórus nevezhet. Amennyiben egy kórus több kategóriában is első díjat nyert, a nagydíjért csak egyetlen kategóriában indulhat. Ilyen esetben azt a kategóriát képviseli a nagydíjért folyó versenyben, melyben magasabb pontszámot ért el.

A kórusversenyre történő jelentkezéssel egyidejűleg – amennyiben a feltételeknek megfelel – a kórusnak szándéknyilatkozat jelleggel közölnie kell, hogy kíván-e indulni a nagydíjért. Jelentkezési szándék esetén kérjük csatoltan elküldeni a nagydíjas verseny kottaanyagát, elektronikus formában. A nagydíjra hivatalosan jelentkezni a verseny idején, a kategória eredményhirdetése (a kategóriagyőzelem hivatalos kihirdetése) után kell. A nagydíjas versenyt legkevesebb 3 kórus jelentkezése esetén rendezzük meg.

A nagydíjas verseny fellépési sorrendje:
• gyermekkar
• ifjúsági kórus
• egyneműkar
• énekegyüttes / kamarakórus
• vegyeskar

A nagydíjas versenyben XX-XXI. századi, szabadon választott műsor adható elő, melynek színvonalában és nehézségi fokában méltónak kell lennie a Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny hagyományaihoz és szelleméhez. Különösen kívánatos, hogy a karnagyok az ezredforduló zeneszerzőinek műveiből válogassanak.

A verseny nagydíjáért bemutatandó műsorban szerepelhet kíséretes mű is, legfeljebb 5 hangszeres közreműködővel. Az énekkar által a versenyprogramban, bármely kategóriában már előadott művek vagy tételek közül csak egy szólaltatható meg ismét, összesen legfeljebb 8 perc időtartamban. A nagydíjas versenyen résztvevő együttesek karnagyainak a nagydíjas versenyprogramot a Művészeti Bizottsággal engedélyeztetnie kell.A műsor kottáit 11 példányban szükséges benyújtani, a hivatalos jelentkezéskor.
A tiszta műsoridő legalább 12 percnyi legyen, ám nem haladhatja meg a 15 percet.
A nagydíjat nyert kórus meghívást kap a “Kórusmuzsika Európa Nagydíja” (European Grand Prix for Choral Singing) versenyre, melyet Arezzo, Debrecen, Maribor, Tolosa, Tours és Várna rendez, évente változó helyszínen. Az eseményen a hat európai kórusverseny nagydíjas együttesei indulhatnak az Európa Nagydíj elnyeréséért. A Bartók Béla XXIX. Nemzetközi Kórusverseny Nagydíjasa 2021-ben meghívást kap a “Kórusmuzsika Európa Nagydíja” (EGP) versenyre.

6. Különdíjak

Kortárs mű legjobb előadásáért különdíj adományozható egy olyan kórus számára, mely szabadon választott műsorában a legigényesebb és leghitelesebb módon tolmácsol egy 2015. január 1. után keletkezett művet.

A zsűri további díjakat is kiadhat, melyeket kulturális, zenei intézmények, valamint a verseny támogatói ajánlanak fel.

A zsűri a díjat nyert kórusoknak a versenydíjakon kívül oklevelet adományoz. Valamennyi versenyző énekkar emléklapot kap.

A zsűri a díjat nyert kórusoknak a versenydíjakon kívül oklevelet adományoz. Valamennyi versenyző énekkar emléklapot kap.

7. Nemzetközi Folklórfesztivál

A folklórfesztivál hangversenyeire valamennyi kórus jelentkezhet fellépőként. Az énekkarok hazájuk folklór hagyományaiból, vagy élő népdalvilágából adhatnak elő műveket, egy- vagy többszólamú éneklés, hangszerkíséretes előadás, vagy eredeti népzenét feldolgozó formában. A közönség és a kórusverseny rendezői örömmel fogadják, ha a kórusok saját nemzeti viseletükben lépnek színpadra.

Tiszta műsoridő: minimum 10 perc, maximum 12 perc.
A folklórfesztiválon résztvevő kórusoknak a zsűri fesztiváldiplomát adományoz.

8. Templomi koncertek – Musica Sacra

A verseny zárónapján, 2020. július 12-én (vasárnap) a résztvevő kórusok istentiszteleteken, szentmiséken léphetnek fel Debrecen és a környező települések különböző felekezetű templomaiban. Erre az alkalomra az énekkarok legalább három liturgikus jellegű rövid kompozícióval készüljenek.

9. Regisztráció és jelentkezés

A Kórusversenyre történő jelentkezés postai és elektronikus formában történik, két lépcsőben:

9.1 Regisztráció

Részvételi szándékukat kérjük, írásban jelezzék az info@bbcc.hu címen, vagy honlapunkon keresztül: www.bbcc.hu/jelentkezes/. A regisztrációs levélnek – a részvételi igény megjelölése mellett – tartalmaznia kell a kórus rövid bemutatását is, legfeljebb 1200 karakter terjedelemben.

9.2 Jelentkezés

A regisztráció elfogadásáról, a pályázati anyag összeállításának és benyújtásának menetéről a regisztrált énekkaroknak részletes tájékoztatót küldünk.

Beküldendő anyagok:

• 1 darab jelentkezési lap kategóriánként (Ha a kórus több kategóriában is indul, mindegyik kategóriához külön jelentkezési lap benyújtása szükséges.)
• 800-1200 karakter közötti ismertető szöveg a kórusról magyar és angol nyelven, publikálható minőségben
• Legfeljebb 400 karakternyi ismertető szöveg a kórus karnagyáról magyar és angol nyelven, publikálható minőségben
• az érkező csoport névsora (kórustagok, karnagyok, kísérők)
• gyermekkarok és ifjúsági kórusok esetében a résztvevők születési időpontját is tartalmazó névsor
• 3 db legalább 300 dpi felbontású (digitális) fekvő formátumú fénykép a kórusról, és 2 db kép a karnagyról
• a szabadon választott kórusművek kottái 5-5 példányban, az elhangzás sorrendjében összerakva, megjelölve a szerző nevét, születési adatait, a darab keletkezésének évszámát, valamint a mű előadásának tiszta időtartamát
• hangzó anyag: legalább 15 perces, kortárs kórusművekből álló a cappella felvétel, melyet a kórus az utóbbi 1 évben rögzített (Minden jó minőségű audio formátumot elfogadunk.)
• a szabadon választott kórusművek rövid tartalmi leírása magyar és angol nyelven
A jelentkezési anyagokat nem áll módunkban visszajuttatni, azokat dokumentációs célból megőrizzük.

Nem kötelező anyagok:

A verseny és a kórusok promóciójához köszönettel fogadunk rövid, kedvcsináló videó anyagokat, melyeken keresztül a közönség már a versengés előtt megismerkedhet a résztvevő együttesekkel. A beküldött, vagy internet-hivatkozással megosztott videók akár kötetlenebb, humoros formában is közvetíthetik egy-egy csoport jellegzetességeit, kvalitásait. Ne habozzanak kihasználni ezt a promóciós lehetőséget, hisz minden elfogadott jelentkező anyagait automatikusan megjelentetjük honlapunkon és közösségi oldalainkon. A legjobban sikerült anyagokat különdíjakkal jutalmazzuk.

A 2020. évi Bartók Béla XXIX. Nemzetközi Kórusverseny jelentkezési határideje
2019. november 30.

Érvényes jelentkezésnek a pályázati anyag teljes, hiánytalan postai feladása és elektronikus beérkezése számít, legkésőbb a jelentkezési határidő végéig. A késedelmes, vagy hiányos pályázati anyagokat a Szervezőbizottság visszautasíthatja.

Postacím:
Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny
Főnix Rendezvényszervező Nonprofit Kft.
4026 Debrecen
Hunyadi u. 1-3.

Versenyiroda:
Email: info@bbcc.hu

info@bbcc.hu Tóth Zsófia művészeti ügyek
+36 70 933 9914 Korponai Tibor regisztráció, jelentkezés
+36 52 518 425 Lakatos Lívia utazás, szállás, étkezés10. Részvételi feltételek

10.1 Szállás

10.1.1 Meghívást kapott kórusok

A beküldött nevezési anyagok művészi minősége alapján a Művészeti Bizottság választja ki azokat az együtteseket, melyek meghívást kapnak a versenyre. A Szervezőbizottság a meghívott énekkarok versenyben fellépő (a kategória létszámhatárának megfelelő) tagjainak és karnagyának a verseny kezdetétől annak zárásáig díjmentes szállást biztosít Debrecenben.

A szállás-szolgáltatás 2020. július 8-án déli 12 órakor indul és július 13-án reggel 10 órakor zárul.

A meghívott hazai és külföldi kórusokat ifjúsági szállókban helyezzük el.

Amennyiben az énekkar szállodai elhelyezést kér, az ifjúsági szálló és a szállodai elhelyezés árának különbözetét (lásd lentebb) legkésőbb a megérkezés időpontjában a versenyirodán be kell fizetni. A szállodai elhelyezés igényét kérjük a jelentkezéssel egyidejűleg írásban jelezni.

Választható, magasabb osztályú szállás várható költségei:

5*-os szállodai elhelyezés 1 ágyas szobában110 €/fő/éj
5*-os szállodai elhelyezés 2 ágyas szobában75 €/fő/éj
4*-os szállodai elhelyezés 1 ágyas szobában80 €/fő/éj
4*-os szállodai elhelyezés 2 ágyas szobában50 €/fő/éj
3*-os superior szállodai elhelyezés 1 ágyas szobában75 €/fő/éj
3*-os superior szállodai elhelyezés 2 ágyas szobában45 €/fő/éj
3*-os szállodai elhelyezés 1 ágyas szobában50 €/fő/éj
3*-os szállodai elhelyezés 2 ágyas szobában40 €/fő/éj

Az árak tartalmazzák a reggelit, az áfát és az idegenforgalmi adót.

A megrendelt magasabb osztályú szállást és egyéb kiegészítő szolgáltatásokat legfeljebb 2020. április 8-ig lehet módosítani, vagy lemondani.
A határidő utáni módosításból származó többletköltségeket minden esetben ki kell fizetni.

10.1.2 Meghívást nem kapott kórusok, kísérők, illetve csak a folklór fesztiválon induló együttesek szállásköltségei

A meghívást nem kapott, de a versenyben részt venni kívánó – a Művészeti Bizottság véleménye szerint megfelelő művészi színvonalon álló – kórusok kedvezményes, önköltséges szállásdíjat fizetnek. Ugyanez vonatkozik a kórusokkal utazó kísérőkre, valamint csak a folklór fesztiválon induló együttesekre is.

Kedvezményes, önköltséges szállásdíjak:

5*-os szállodai elhelyezés 1 ágyas szobában120 €/fő/nap
5*-os szállodai elhelyezés 2 ágyas szobában80 €/fő/nap
4*-os szállodai elhelyezés 1 ágyas szobában90 €/fő/nap
4*-os szállodai elhelyezés 2 ágyas szobában60 €/fő/nap
3*-os superior szállodai elhelyezés 1 ágyas szobában85 €/fő/nap
3*-os superior szállodai elhelyezés 2 ágyas szobában55 €/fő/nap
3*-os szállodai elhelyezés 1 ágyas szobában60 €/fő/nap
3*-os szállodai elhelyezés 2 ágyas szobában50€/fő/nap
Ifjúsági szálláshelyen 3-4 ágyas szobákban30 €/fő/nap

Az árak tartalmazzák az áfát és az idegenforgalmi adót, a szállodai elhelyezés díjai pedig a reggelit is.

10.2 Étkezés

10.2.1 Meghívást kapott kórusok

A Szervezőbizottság a meghívott énekkarok versenyben fellépő (a kategória létszámhatárának megfelelő) tagjainak és karnagyának a verseny kezdetétől annak zárásáig Debrecenben díjmentes félpanziós (reggeli és vacsora) ellátást nyújt.

A szolgáltatás 2020. július 8-án a vacsorával indul és július 13-án a reggelivel zárul.

Külön kérésre – önköltségesen – teljes ellátást biztosítunk, melynek díját legkésőbb a megérkezés időpontjában a versenyirodán be kell fizetni. A kiegészítő étkezések költségeiről kérjük, érdeklődjön személyesen.

A megrendelt kiegészítő étkezésekre vonatkozó igényt legfeljebb 2020. június 8-ig lehet módosítani, vagy lemondani.
A határidő utáni módosításból származó többletköltségeket minden esetben ki kell fizetni.

10.2.2 Meghívást nem kapott kórusok, kísérők, illetve csak a folklór fesztiválon induló együttesek étkezési költségei

A rendezvényre érkező, a fenti csoportokba tartozó látogatók félpanziós (reggeli és vacsora) étkezési díja 16 €/fő/nap. Egyéb, kiegészítő étkezések díjairól kérjük, érdeklődjön a versenyirodán.

A fentiekben közölt árak tájékoztató jellegűek, melyek módosulhatnak. Árváltozás esetén az érintett résztvevőket külön értesítjük.

10.3 Regisztrációs díj

A magyarországi kórusélet támogatásaként a Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny szervezői a 2020-as évtől kezdődően, jelentkezésük esetén nem számítanak regisztrációs díjat a Magyarország területén működő énekkarok számára.

A jelentkezés elfogadását követően a kórus vezetőjének/fenntartójának ugyanakkor nyilatkoznia kell, hogy jelentkezését nem vonja vissza, illetve visszavonás esetén megtéríti a szervezők esetleges anyagi kárát, mely a nyomdai anyagok megváltozásából, szállás-, étkezés-szolgáltatás lemondásából keletkeznek.

10.4 Utazás

Útiköltségüket a kórusok – Debrecenbe való megérkezésükig – maguk fedezik. Utazásuk szervezéséhez külön kérésre segítséget nyújtunk. A verseny ideje alatt az énekkarok kórusversennyel kapcsolatos – Debrecenen belüli és külső koncerthelyszínekre történő – utazását a szervezőbizottság biztosítja.

10.5 Egyéb feltételek

A kórusokat a Szervezőbizottság versenyen kívüli szereplésre (fesztiválhangversenyek, jótékonysági koncertek stb.) is felkérheti. Az énekkarok a kórusversenyhez kapcsolódó fellépéseikért, valamint a versenyen készült rádió-, televízió, film- és hangfelvételekért díjazást nem kérhetnek, azok előadói jogairól lemondanak.

A Szervezőbizottság a birtokába jutott személyes adatok, hang- és képfelvételek kezelését a GDPR (az EU adatvédelmi rendelete) szabályainak alapján végzi.

Az elődöntőből továbbjutott, de a döntőbeli szereplést önhibájából nem vállaló énekkar valamennyi felmerülő költségét köteles megtéríteni.

Debrecen, 2019. február 18.